Platobné podmienky:

Na webovej stránke www.krizovkynamieru.sk sú všetky ceny konečné vrátane 20% DPH.
Kupujúci má možnosť uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:
–   DOBIERKA – úhradu za tovar zaplatíte na prevádzke poštovej služby pri prebratí tovaru, dobierka je možná len pri dodaní produktu v tlačenej forme.
–    BANKOVÝ PREVOD (Zálohová faktúra) – na základe vzájomnej dohody bude kupujúcemu zaslaná zálohová faktúra a tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na účet spoločnosti HEBI VITAL s. r. o., bankový prevod sa realizuje pri všetkých elektronických produktoch
–    BANKOVÝ PREVOD (Faktúra) – na tento spôsob platby však kupujúci nemá právny nárok a záleží len na predávajúcom či poskytne tento spôsob úhrady. Po prijatí objednávky kupujúcemu bude zaslaná s objednaným tovarom faktúra spolu s uvedeným číslom účtu a variabilným symbolom. Za tovar zaplatíte v termíne splatnosti na faktúre na bankový účet predávajúceho, vedeného v Československej obchodnej banke, a. s., IBAN: SK26 7500 0000 0040 1995 4670.
V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže predávajúci účtovať zmluvnú pokutu v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry.

Dodacia lehota:

Produkty ponúkané na webovej stránke www.krizovkynamieru.sk sú tvorené na mieru pre podnikateľské subjekty na propagačné alebo komerčné účely /t.j. na ďalšie použitie/ ako aj pre fyzické osoby na osobné využitie.
Všetky produkty sú vytvorené na objednávku, kde v dopytovom alebo objednávkovom formulári zákazník uvedie svoje požiadavky. Dodacia doba je minimálne 5 pracovných dní. V prípade technických problémov, čerpania dovolenky alebo iných špecifických udalostí bude zákazník obratom informovaný o termíne dodania produktu.

Dodanie tovaru:

–   OSOBNÝ ODBER v predajni je možný len na adrese kancelárie HEBI VITAL s.r.o, Družstevná 367 (budova OcÚ), 972 12 Nedožery–Brezany, informácie na tel. čísle 0948 185 340, 0948 185 405, v prípade elektronického odberu je potrebné doniesť médium na prenos.
–    ELEKTRONICKÝ ODBER    – produkt vo formáte PDF, JPG zasielame cez elektronické zásielkovne, resp. úschovne.
–   TLAČENÝ ODBER – produkt zasielame prostredníctvom služieb Slovenskej pošty.
Pri prevzatí skontrolujte, či nie je obal výrobku poškodený. Pokiaľ obal bude javiť známky poškodenia (napr. bude roztrhnutý, rozlepený a pod.), tovar nepreberajte alebo prevezmite s výhradou. V prípade, že Vám príde tovar poškodený alebo neúplný máte právo reklamovať prepravu u Slovenskej pošty. K tomu je potrebné hneď pri preberaní spísať reklamáciu a ponechať si kópiu reklamácie. Oznámte vzniknutú udalosť našej spoločnosti, inak považujeme zásielku za doručenú bezchybne.

Cenník prepravy:

Cenu za prepravu neúčtujeme.

 

V Pravenci 1. mája  2021
Ing. Henrieta Andrášiová, konateľ spoločnosti