Švédska krížovka určená do online vydania Družstevných novín:
Číselná krížovka  – výrok:
Osemsmerovky:
Jubilejná osemsmerovka k narodeninám:
Po vytlačení a zoskladaní vznikne 4-stranové blahoželanie formátu A5 s troma originálnymi osemsmerovkami na prianie.

SUDOKU: